Program szkolenia

  • Dzień 1. kursu
    9.00-18.00

Wstęp do diagnostyki ortopedycznej w fizjoterapii
Podstawowe zagadnienia dotyczące testów klinicznych
Jak czytać badania?
Specyficzność i czułość testów
Likelihood Ratio, Predictive Value
Wartość kliniczna testów, testy ciekawe a testy wartościowe
Kiedy odsyłać pacjenta do innego specjalisty?
Testy kliniczne – praktyka:
– ręka (m.in. TFCC, cieśń)
– łokieć (m.in. łokieć tenisisty, golfisty, niestabilność, zespoły tunelowe)
– bark (m.in. SLAP, cieśń, LBT, niestabilność, ocena obrąbka, ACJ)
– kręgosłup szyjny (TOS, radikulopatia, neuropatie)
– kręgosłup piersiowy
– kręgosłup lędźwiowy
– testy neurologiczne (radikulopatie)
Przypadki kliniczne – omówienie badań obrazowych

  • Dzień 2. kursu
    9.00-15.00

Wpływ tendinopatii na wynik testu
Wpływ zwyrodnień na wynik testu
Wpływ złamań na wynik testu
Ocena testowanych tkanek podczas badania USG
Fazy gojenia się tkanek a wynik testu
Łączenie testów w clustery
Testy kliniczne:
– staw krzyżowo-biodrowy
– staw biodrowy (m.in. GTPS, ITBS, FAI, koksartroza)
– kolano (m.in. ACL, PCL, łąkotki, rzepka)
– staw skokowy i stopa (m.in. ostroga piętowa, rozcięgno, ATFL, AITFL, neuropatie, więzozrost)
Przypadki kliniczne
Samodzielne wykonanie testów na wybranych przypadkach